42 επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά… Μεταξύ τους και παιχνίδια! (pics)

ct_logo

Παιγνίδια μεταξύ επικίνδυνων προϊόντων που κοινοποιήθηκαν στο ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών

Σαράντα δυο προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, μεταξύ των οποίων και παιγνίδια, κοινοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα, που δεν είναι τρόφιμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση τουΕυρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών γιαΕπικίνδυνα Προϊόνταπου δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 03/12/2018 (GRAS-RAPEX – Report 49) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 42 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Διαβάστε Περισσότερα:Cyprustimes.com

Άλλες Ειδήσεις