Αλλάζει ο τρόπος σήμανσης των δομικών προϊόντων

sigmalive_logo

Συμφώνησαν για την Έξυπνη Σήμανση Δομικών Προϊόντων CEN και Construction Products Europe.

Σε συμφωνία για τη δημιουργία ενός τυποποιητικού εγγράφου CWA (CEN Workshop Agreement) με θέμα την Έξυπνη Σήμανση CE Marking των δομικών προϊόντων(Smart CE), έχουν καταλήγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δομικών Προϊόντων (Construction Products Europe) αναλογιζόμενοι τις προκλήσεις κάθε σύγχρονης κοινωνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, οι παραγωγοί δομικών προϊόντων οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (CPR 305/2011) και να παρέχουν τη Δήλωση Επιδόσεων των δομικών προϊόντων (DOP) στην αγορά σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ως απόδειξη συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε Περισσότερα:Businessnewss.com.cy

Άλλες Ειδήσεις