Απόσυρση χύτρας ταχύτητας από την αγορά (Φωτογραφία )

sigmalive_logo


Επικίνδυνο μηχάνημα, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο.


ΔΟΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Διαβάστε Περισσότερα:Sigmalive.com

Άλλες Ειδήσεις