Δώδεκα ασφαλιστικές δικλείδες για διαβατήρια

philenews_logo

Οι υπηκοότητες ενίσχυσαν το ΑΕΠ 1,2% την τριετία

Στενή παρακολούθηση για να μην υπάρξει υπερθέρμανση στον τομέα ακινήτων

Δεν είναι μεγάλη η επίδραση του Επενδυτικού Προγράμματος Υπηκοοτήτων στην κυπριακή οικονομία, καταδεικνύει η μελέτη οικονομικού αντικτύπου που ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο σημαντική ήταν η συμβολή στους τομείς των ακινήτων και των κατασκευών. Επίσης είναι σημαντική η συμβολή του προγράμματος όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση στον τομέα των κατασκευών.

Διαβάστε Περισσότερα:Philenews.com

Άλλες Ειδήσεις