Έκκληση για άμεση εφαρμογή του νόμου περί σεξουαλικής κακοποίησης από ΜΚΟ

philenews_logo

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με σημερινή του ανακοίνωση, ενημερώνει τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη ψήφιση της Νομοθεσίας, περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2017 (112(I)/2017).

Όπως αναφέρεται, η νομοθεσία προβλέπει για οποιαδήποτε ενέργεια αφορά ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία, υποχρεούται να υποβάλει στο Συμβούλιο εγγράφως για έγκριση, τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται πιο κάτω: α) Το όνομα με το οποίο το πρόσωπο θα ενεργεί, (β) η διεύθυνση του προσώπου, (γ) σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο τρόπος σύστασής του, (δ) όπου δημιουργείται εμπίστευμα οποιασδήποτε μορφής, ο τρόπος ίδρυσης του εμπιστεύματος, με δωρεά εν ζωή ή με διάθεση περιουσίας δυνάμει πράξης τελευταίας βούλησης, (ε) οι πόροι, αν υπάρχουν, (στ) τα ονόματα των διαχειριστών ή επιτρόπων εμπιστευμάτων, (ζ) τα ονόματα των μελών, (η) οι σκοποί και το πεδίο ενεργειών και (θ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει το Συμβούλιο.

Διαβάστε Περισσότερα:Reporter.com.cy

Άλλες Ειδήσεις