Έλεγχος Γεν. Ελεγκτή για Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς

sigmalive_logo

Αυτούσια η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τα ευρήματα για τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς.

Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΔΣΜΚ για το έτος 2017, προέκυψε καθαρό κέρδος ύψους €144.771 (2016: €394.990).
Κατά το 2017 τα έσοδα του ΔΣΜΚ ανήλθαν σε €4.1 εκ. και τα έξοδά του σε €4 εκ., ενώ το 2016 τα αντίστοιχα ποσά ανήλθαν σε €4,1 εκ.

Διαβάστε Περισσότερα:Sigmalive.com

Άλλες Ειδήσεις