Επιστολή ΠΟΕΔ για θέματα ελέγχου καταλληλότητας σχολικών κτιρίων

sigmalive_logo

Επιστολή με την οποία ζητούν ενημέρωση κατά πόσο στα σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης εφαρμόζονται και σε ποιο βαθμό οι πρόνοιες της των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015, των Κανονισμών και των Εγκυκλίων/Οδηγιών, απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Χαμπιαούρη, η ΠΟΕΔ.

«Με την παρούσα επιστολή και με αφορμή το κρίσιμο θέμα της Ασφάλειας και Υγείας στις σχολικές μονάδες, αλλά και στη βάση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ.

Διαβάστε Περισσότερα:Sigmalive.com

Άλλες Ειδήσεις