Επιστολή ΠΟΕΔ σε Χαμπιαούρη για θέματα ελέγχου καταλληλότητας σχολικών κτιρίων

ct_logo

Τι αναφέρει η εποστολή της ΠΟΕΔ στον Υπουργό Παιδείας –Ζητάει Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Καταλληλότητας για τις σχολικές μονάδες

Επιστολή με την οποία ζητούν ενημέρωση κατά πόσο στα σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης εφαρμόζονται και σε ποιο βαθμό οι πρόνοιες της των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015, των Κανονισμών και των Εγκυκλίων/Οδηγιών, απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Χαμπιαούρη, η ΠΟΕΔ.

Διαβάστε Περισσότερα:Cyprustimes.com

Άλλες Ειδήσεις