Επιβολή προστίμου €200.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης για χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

philenews_logo

Η Υπηρεσία εξέδωσε διοικητική απόφαση εναντίον της εταιρείας η οποία αφορά, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της, έρευνα που διενήργησε σε σχέση με εμπορικές πρακτικές που η εταιρεία χρησιμοποίησε κατά την πώληση ακίνητης περιουσίας σε καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «η εταιρεία προχώρησε στην ανέγερση κατοικιών χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως τις σχετικές αναγκαίες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές».

Κατ’ επέκταση», προστίθεται, «προέβη στη σύναψη σύμβασης πώλησης ακίνητης περιουσίας με καταναλωτές χωρίς να γνωστοποιήσει σε αυτούς την πραγματική κατάσταση του ακινήτου, καθώς και τις συνέπειες που συνεπάγεται η εν λόγω πράξη, σε σχέση με τη δυνατότητα μεταβίβασης της απόλυτης κυριότητας και του τίτλου ιδιοκτησίας στα ονόματα των αγοραστών».

Διαβάστε Περισσότερα:Newsbomb.com.cy

Άλλες Ειδήσεις