Εθνική Κύπρου: Προχωράει με «bad bank»

philenews_logo

Τις απαιτούμενες κινήσεις για να μπορεί να ολοκληρώσει την πώληση της θυγατρικής της στην Κύπρο εάν και εφόσον υπάρξει ικανοποιητικό ενδιαφέρον έχει αρχίσει να υλοποιεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η τράπεζα ανακοίνωσε την μεταφορά δανείων που ανήκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υποκατάστημα Κύπρου) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2018. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να προχωρήσει ο σχεδιασμός για μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων των εργασιών της ελληνικής τράπεζας στην Κύπρο, σε ειδική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και εκτός ισολογισμού της προς πώληση θυγατρικής.

Διαβάστε Περισσότερα:Philenews.com

Άλλες Ειδήσεις