Φαρμακευτικές Υπηρεσίες: Κατέθεσαν πωλητήρια έγγραφα το 2001 και η μεταβίβαση έγινε το… 2013

ct_logo

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (ΦΥ) με τις ενέργειες τους έχουν παραβιάσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας όσον αφορά τη διαδικασία που ακολούθησαν για ενοικίαση του γραφειακού και αποθηκευτικού χώρου στην πολυκατοικία «Δορυφόρος» για τη στέγαση των Κεντρικών Γραφείων των ΦΥ, αναφέρεται σε Ειδική ΄Εκθεση με θέμα “Έλεγχος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών”, που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στην έκθεση της, η Ελεγκτική Υπηρεσία παρατηρεί ότι η επιλογή της εν λόγω πολυκατοικίας, έγινε χωρίς προηγουμένως τη δημοσίευση Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) και τον καθορισμό των απαιτήσεων των ΦΥ ή/και κατάλληλων κριτηρίων επιλογής, όπως η τοποθεσία του κτηρίου, το απαιτούμενο εμβαδό γραφειακών χώρων, ο αριθμός των χώρων στάθμευσης, η περίοδος ενοικίασης, το δικαίωμα του ενοικιαστή για παράταση της περιόδου ενοικίασης, η εξασφάλιση Αδειών/Πιστοποιητικού Έγκρισης κ.

Διαβάστε Περισσότερα:Cyprustimes.com

Άλλες Ειδήσεις