Φωτίου: Συνεχείς προσπάθειες για αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου

ct_logo

Στηντελική γιορτή του Δημοτικού Σχολείου Ριζοκαρπάσου και του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσουο Προεδρικός Επίτροπος Φώτης Φωτίου – Διαβεβαιώσεις γιαπροσπάθειες για αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου είναι συνεχείς, περιλαμβανομένης και της αναβάθμισης των κτηρίων στα πλαίσια των υπαρχουσών δυνατοτήτων, διαβεβαίωσε ο Προεδρικός Επίτροπος Φώτης Φωτίου σε χαιρετισμό στην τελική γιορτή του Δημοτικού Σχολείου Ριζοκαρπάσου και του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου

Διαβάστε Περισσότερα:Cyprustimes.com

Άλλες Ειδήσεις