Για έλλειψη ελέγχου και ικανοτήτων πριν από το 2013 κάνει λόγο ο Πανταζής

philenews_logo

Ο κ. Πανταζής, σήμερα Διευθυντής της Διεύθυνσης Έγκρισης Πιστωτικών Διευκολύνσεων, ανέφερε ότι τα άτομα που εκλέγονταν στις Επιτροπείες των ΣΠΙ πριν την αναδιάρθρωση, δεν είχαν ιδιαίτερες ικανότητες ή γνώσεις στα χρηματοοικονομικά, κάτι που αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την ποιότητα των δανειοδοτήσεων που είχαν δοθεί πριν την αναδιάρθρωση της Συνεργατικής.

Αναφέρθηκε επίσης σε βραχυκύκλωση των εξουσιών ελέγχου της ΣΚΤ για λήψη μέτρων όταν δεν υπήρχε συμμόρφωση ΣΠΙ, λόγω και τη σύγκρουσης με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών κατά την περίοδο 2008-2013.

Διαβάστε Περισσότερα:Newsbomb.com.cy

Άλλες Ειδήσεις