Γιατί το ΓΔΕΕ απέρριψε τις αγωγές των κουρεμένων καταθετών

philenews_logo

Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει, ότι εφόσον δεν πληρούται η πρώτη προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση της εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης (δηλαδή, το παράνομο της συμπεριφοράς που προσάπτεται σε θεσμικό όργανο της Ένωσης), το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις αγωγές αποζημίωσης. Σε απάντηση όλων των επιχειρημάτων των εναγόντων, σε σχέση με τι υπέστησαν οι καταθέτες με ποσά άνω και κάτω των 100.000 ευρώ, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις, που δεν είναι συγκρίσιμες, οπότε δεν μπορεί να διαπιστωθεί καμία αθέμιτη διάκριση.

Διαβάστε Περισσότερα:Newsbomb.com.cy

Άλλες Ειδήσεις