Η Κομισιόν ανακοινώνει τρεις διαδικασίες που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος Κύπρου

philenews_logo

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να μεταφέρουν τη νέα οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018.

Διαβάστε Περισσότερα:Newsbomb.com.cy

Άλλες Ειδήσεις