Ιδού οι προτάσεις της ΠΟΒΕΚ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

sigmalive_logo


Η Γ.Σ ΠΟΒΕΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη της αναφορικά με τις προτάσεις και εισηγήσεις που κατέθεσε στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όπως επίσης και άλλων σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.


• Προώθηση και δημιουργία «Φορέα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο Φορέας αυτός θα πρέπει να δημιουργήσει εργαλεία παροχής χρηματοδότησης, να λειτουργήσει ως εγγυοδοτικός οργανισμός προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και επίσης να παρέχει στήριξη για βιώσιμες αναδιαρθρώσεις δανείων.

Διαβάστε Περισσότερα:Sigmalive.com

Άλλες Ειδήσεις