Κομισιόν: Προειδοποιεί την Κύπρο για μεταφορά οδηγίας

sigmalive_logo

Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να μεταφέρει στην εθνική της νομοθεσία τις κοινοτικές προδιαγραφές για την πυρηνική ασφάλεια, να μεταφέρει πλήρως στη νομοθεσία της τις οδηγίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και απευθύνει στη χώρα προειδοποιητική επιστολή για την ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να μεταφέρουν τη νέα οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου).

Διαβάστε Περισσότερα:Sigmalive.com

Άλλες Ειδήσεις