Κύπρος: Ανανέωση τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2018

philenews_logo

  1. Οι τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται από την Κυριακή 1.7.2018.
  2. Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των εν λόγω αδειών κυκλοφορίας είναι το Σάββατο 8.9.2018.
  3. Οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών και έξι μηνών.
  4. Τονίζεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται μέχρι το Σάββατο 8.9.2018 χωρίς επιβάρυνση.
  5. Με βάση την ίδια νομοθεσία για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας, που θα γίνονται μετά από το Σάββατο 8.9.2018, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.
Διαβάστε Περισσότερα:Newsbomb.com.cy

Άλλες Ειδήσεις