Πόσες Coca-Cola πωλήθηκαν στην Κύπρο το 2018;

philenews_logo


• Δεύτερη συνεχής χρονιά αύξησης των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση άνω του εύρους 4-5% που είχε τεθεί ως στόχο, με συνεχιζόμενη καλή πρόοδο προς την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων για το 2020.

• Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σημείωσαν αύξηση 6,0%, ενώ τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε δημοσιευμένη βάση κατέγραψαν αύξηση 2,1%.

• Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,7% ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών διαχείρισης της αύξησης των εσόδων συμπεριλαμβανομένης της προϊοντικής καινοτομίας, των αυξήσεων των τιμών και του βελτιωμένου μείγματος συσκευασίας.
Διαβάστε Περισσότερα:Philenews.com

Άλλες Ειδήσεις