Πράσινο φως για δημιουργία νέου σώματος για καλύτερη προστασία συνόρων της ΕΕ

philenews_logo

Το πράσινο φως για δημιουργία ενός νέου σώματος στελεχωμένου με 10 χιλιάδες άτομα για καλύτερη προστασία των συνόρων της ΕΕ και διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων άναψε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε να υποστηρίξει τη λήψη νέων μέτρων για ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων στα θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας.

Η αναθεώρηση του Oργανισμού Frontex στοχεύει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων, να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και να διασφαλίσει τη στρατηγική ετοιμότητα της ΕΕ στο μέλλον στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης.

Διαβάστε Περισσότερα:Reporter.com.cy

Άλλες Ειδήσεις