Προσοχή σε παράνομες δανειακές συμβάσεις συστήνει ο χρημ. Επίτροπος

philenews_logo

Ενημερωτικό σημείωμα προς δανειολήπτες καταναλωτές έστειλε σήμερα ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, σχετικά με τον «αντιφατικό και παραπλανητικό ορισμό του εμπορικού έτους σε δανειακές συμβάσεις διαφόρων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και η δημιουργία υπερχρεώσεων τόκων σε βάρος των δανειοληπτών».

Το σημείωμα έχει ως εξής:

«(ΕΣ/ΧΡ.ΕΠ /ΑΡ. 9/3/2018) ΕΧΟΥΜΕ εξετάσει παράπονο κατά της ΣΠΕ Μέσα Γειτονιάς Λτδ, η οποία μετονομάστηκε προσφάτως σε Περιφερειακή ΣΠΕ Λεμεσού Λτδ, υποβληθέν νομίμως από Εργοληπτική Εταιρεία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμο του 2010.

Διαβάστε Περισσότερα:Philenews.com

Άλλες Ειδήσεις