Στην Επίτροπο παράπονα για κάρτες

philenews_logo

Δύο νομοσχέδια οδηγήθηκαν στη Βουλή που παραχωρούν νέες αρμοδιότητες στην Κεντρική Τράπεζα, στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, στην Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή και στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Σκοπός του νομοσχεδίου «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» είναι η θέσπιση εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες.

Διαβάστε Περισσότερα:Philenews.com

Άλλες Ειδήσεις