Στο 32% ο στόχος για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ ως το 2030

philenews_logo

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει έναν δεσμευτικό στόχο για την ανανεώσιμη ενέργεια στην ΕΕ ως το 2030, στο 32%, με ρήτρα αναθεώρησης προς τα πάνω μέχρι το 2023, κάτι που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, στη μετάβαση της καθαρής ενέργειας και στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού.

Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα χρησιμεύουν επίσης για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιτάχυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό σε όλους τους βασικούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο ενεργειακό μείγμα και τις οικονομικές δομές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διαβάστε Περισσότερα:Newsbomb.com.cy

Άλλες Ειδήσεις