«Στόχος η συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες στο κοινωνικό σύνολο»

sigmalive_logo

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενθαρρύνει και ενισχύει την δημιουργία κέντρων για άτομα με αναπηρίες μέσα από το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου στα εγκαίνια νέου Κέντρου Ενηλίκων Λευκωσίας του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό.

«Στόχος μας είναι τα εν λόγω Κέντρα να αποσκοπούν στην ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με τους τρόπους που τα ίδια τα άτομα επιλέγουν και απολαμβάνουν, όπως η δημιουργική απασχόληση και τα προγράμματα κοινωνικοποίησης και εκμάθησης κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων», ανέφερε.

Διαβάστε Περισσότερα:Sigmalive.com

Άλλες Ειδήσεις