Συμφωνία ΕΚ με κράτη μέλη ΕΕ για νέους κανόνες για αγωγούς αερίου

ct_logo

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν την Τρίτη το βράδυ νέους κανόνες που καθορίζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για λειτουργία αγωγών αερίου εντός της ΕΕ και από χώρες μη μέλη της ΕΕ.

Οι τροποποιημένοι κανόνες θα καλύψουν τόσο τους εσωτερικούς αγωγούς αερίου της ΕΕ όσο και όλους τους αγωγούς από χώρες εκτός της ΕΕ προς την Ενωση, ώστε να υπάρχει νομική σαφήνεια για υφιστάμενες και νέες δομές για αέριο.

Διαβάστε Περισσότερα:Cyprustimes.com

Άλλες Ειδήσεις