Συμφώνησαν για την Έξυπνη Σήμανση Δομικών Προϊόντων CEN και Construction Products Europe

philenews_logo

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, οι παραγωγοί δομικών προϊόντων οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (CPR 305/2011) και να παρέχουν τη Δήλωση Επιδόσεων των δομικών προϊόντων (DOP) στην αγορά σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ως απόδειξη συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Σήμανση CE και τη Δήλωση Επιδόσεων, επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των προϊόντων ως προς τη μέθοδο αξιολόγησης, δοκιμής και δήλωσης των αποτελεσμάτων.

Διαβάστε Περισσότερα:Newsbomb.com.cy

Άλλες Ειδήσεις