Τελική έγκριση σε κανονισμό για ξέπλυμα από ΥΠΕΞ ΕΕ

sigmalive_logo

Οδηγία για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εξέδωσε σήμερα το Συμβούλιο των Κρατών Μελών, η οποία προβλέπει τον τερματισμό της χρηματοδότησης εγκληματικών πράξεων χωρίς να παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία των συστημάτων πληρωμών.

Συγκεκριμένα η τροποποιητική οδηγία 2015/849 αποτελεί μέρος ενός σχεδίου δράσης που ξεκίνησε μετά από μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη το 2016.

Διαβάστε Περισσότερα:Sigmalive.com

Άλλες Ειδήσεις