Τρεις πηγές κινδύνου για τις τράπεζες , εντοπίζει η Κεντρική

philenews_logo

Τρία ευάλωτα σημεία ως οι κύριες πηγές κινδύνου για το χρηματοοικονομικό σύστημα της Κύπρου εντοπίζει η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ), δίνοντας και τις ανάλογες διαβαθμίσεις.

Στην έκθεση χρηματοοικονομικής σταθερότητας για το 2017, η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει: Σταθερή ευπάθεια, αυξανόμενη ευπάθεια και σταθερή ευπάθεια η οποία αναμένεται να βελτιωθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κεντρική: ΜΕΧ και υψηλό χρέος, τα ευάλωτα σημεία της οικονομίας

Το πρώτο ευάλωτο σημείο είναι η χαμηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, λόγω της υπερβολικής έκθεσης του τραπεζικού τομέα σε Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ).

Διαβάστε Περισσότερα:Philenews.com

Άλλες Ειδήσεις